Skalní hrad Sloup

Skalní hrad Sloup

Historie hradu Sloup se začíná datovat od poloviny 14. století, o jeho založení se zasloužil rod Rohovců. Historii hradu můžeme rozdělit do tří základních etap.

První etapou je éra středověká, kdy hrad Sloup měl především sloužit jako strážní pevnost nad obchodní stezkou do Žitavy, která vedla přímo pod hradem. Tuto stezku jde vidět i v dnešní době ve formě silnice. Rohovcům však hrad dlouho nesloužil, již v 15. století jej získal loupeživý rytíř Mikeš Pancíř ze Smojna. Ten odtud podnikal své loupeživé nájezdy na Lužici a Žitavsko.

V roce 1639 hrad pokořila švédská vojska, tím se historie hradu dostává do své druhé éry. Na konci 17. století hrad Sloup zakoupil Ferdinand z Kokořova se záměrem vybudovat zde klášter. Tento záměr však nebyl zcela zrealizován, protože Ferdinand z Kokořova po devíti letech stavebních prací zemřel. Po této události převzal hrad rod Kinských, který pokračoval v podobném duchu a nechal alespoň na hradě zřídit poustevnu. Poustevníci na hradě žili necelých sto let a během této doby se jich zde vystřídalo šest. Poustevna byla zde zrušeno roku 1785 reformami císaře Josefa.

Třetí etapa trvá az do dnešních dnů. Rod Kinských si z hradu udělal výletní místo. V roce 1829 tehdejśí majitel panství Josef Jan Maxmilián Kinský hrad otevřel široké veřejnosti, k těmto účelům slouží až do dnešních dnů. Hrad Sloup patřil do majetku Kinských pouze do roku 1940, kdy jejich dluhy převzal jiný německý majitel. Tomu všák byl hrad zkonfiskován, protože se na něj vztahovali Benešovy dekrety. V současnosti je hrad majetkem ČR.

 

Zdroj fotografie: http://itras.cz/hrad-sloup/galerie/16236/

Tipy na výlet - České Švýcarsko, Šluknov - Krásná Lípa

Pravčická brána

Nejznámější a nejobdivovanější skalní útvar Českého Švýcarska a symbol celé oblasti, největší přirozená skalní brána na našem kontinentu, národní přírodní památka. Najdeme ji na konci skalního hřbítku v Jetřichovických skalách nedaleko státní hranice.

Detail výletu

Výletní zámeček Sokolí hnízdo

Zámeček se nachází v Národním parku České Švýcarsko u skalního mostu Pravčické brána (u obce Hřensko). Důvodem výstavby tohoto zámečku byla Pravčická brána, která lákala do oblasti mnoho turistů. Již od roku 1826 zde byl výčep umístěn v chatrči z dubové kůry, v roce 1881 byl nahrazen zámečkem Sokolí hnízdo.

Detail výletu

Hrad Bezděz

Královský hrad Bezděz patří bezesporu mezi naše nejznámější a nejoblíbenější hrady. Hrad se především pro svou nesnadnou dostupnost vyhnul v pozdějších staletích osudu, jenž stihl mnohé jiné hrady, které byly užívány i v době renesance a baroka, představuje klasický středověký hrad, neboť se bez větších přestaveb zachoval ve své původní podobě.

Detail výletu

Rybniště

Obec byla v 16. stol. vystavěna na místě vypuštěného a vysušeného rybníku, vynikla textilním průmyslem a sklárnou. Obcí probíhá evropské rozvodí a úmoří. V osadě Na sedle, stojí několik málo domů, z jejichž střech stéká voda jedním směrem do Baltického moře a druhým směrem do moře Severního.

Detail výletu

Varnsdorf

Historie Varnsdorfu sahá do 14. stol. a od počátku patřil k tolštejnskému panství. Od počátku zde dochází k rozvoji tkalcovství. Varnsdorf proslul výrobou manšestru. V současnosti je Varnsdorf jedním z největších průmyslových center na severu Čech.

Detail výletu

Hrad Tolštejn

Hrad Tolštejn vystavěn ve 13. stol. patří mezi nejnavštěvovanější dominanty Lužických hor. Vznik hradu je spojen s vojenskou obrannou strukturou na Žitavsku. Hrad je od roku 1607 uváděn jako pustý a jeho historie končí během třicetileté války, kdy byl vypálen.

Detail výletu

Krásná Lípa

Město Krásná Lípa se nachází v okrese Děčín a má přibližně 3 600 obyvatel. Leží na pomezí Národního parku České Švýcarsko a Lužiských hor. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1361, kdy je jako majitel vsi doložen Vaněk z Vartemberka. Roku 1870 se zde rozvinula textilní výroba.

Detail výletu

Rozhledna na Dýmníku

Tato kamenná patnáctimetrová rozhledna skýtá daleký rozhled (515 m), nechal ji vystavět na své náklady Augustin Wenschuch (1836 – 97). Pod rozhlednou můžete navštívit vyhlášenou restauraci Dýmník – Rauchberg.

Detail výletu

Janov

Janov je poměrně mladou obcí, o které máme zmínky až z 19. stol. Podmínky k rekreaci jsou zde dobré - Janov ležící v nádherné krajině, nabízející svým obyvatelům možnost sportovního i kulturního vyžití. Obec žije bohatým společenským životem, pořádají se zde zábavy a posvícení, dodržují se některé tradice, jako např. pálení čarodějnic.

Detail výletu

Hřensko

Hraniční obec Hřensko, tvoří vstupní bránu do Národního parku České Švýcarsko. Svoji polohou na soutoku řek Labe a Kamenice, je Hřensko se svými 115 m. n. m. nejníže položeným místem v České republice. I přes velmi nízkou nadmořskou výšku vytváří okolní krajina pozoruhodný jev, díky němuž budete mít pocit, jako byste byli na horách.

Detail výletu

zobrazit po