Curia Vitkov (Wothanburg)

Replika postupně budovaného raně středověkého velmožského dvorce. Jedná se tedy typově o malé opevněné hradiště. Projekt je budován jako muzeum v přírodě oživované během sezóny různými historicko kulturními akcemi přibližujícími návštěvníkům život našich předků.
Jedná se o unikátní projekt jehož cílem je rekonstruovat objekt, který se na našem území bohužel nedochoval - přechodný typ sídla mezi staršími hradišti a mladšími hrady. Důležitou součástí projektu je i řemeslnická osada přiléhající přímo k dvorci. Smyslem není jen rekonstruovat stavby ale během různých historicko-kulturních akcí v průběhu sezóny seznamovat návštěvníky s životem našich předků - ať již jde o ukázky zaniklých nebo zanikajících řemesel nebo vojenské umění. Hradiště je budováno nad vesničkou Horní Vítkov asi 15km od Liberce.

Tipy na výlet - Jizerské hory, Frýdlantsko - Tanvald

Lázně Libverda

Obec leží v severních Čechách v okresu Liberec. Lázně se rozkládají v malebné kotlině, kterou uzavírá svah Jizerských hor a horský masiv Smrku, nejvyšší hory české strany Jizerských hor. Lázně Libverda jsou významným střediskem rekreace a turistiky.

Detail výletu

Obří sud

Na kopci Javorníku, nedaleko od rychlostní komunikace mezi Prahou a Libercem, se nachází všesportovní areál Obří sud. Je určen zejména pro rodiny s dětmi, které zde celoročně najdou bohaté možnosti vyžití. Areál se nachází v nadmořské výšce cca 650 m. n. m. a jeho vrcho je součástí přírodního parku Ještěd.

Detail výletu

Suchý vrch

Rozhledna vysoká 33m je nejvyšší bod východního hřebenu Orlických hor, při dobrých povětrnostních podmínkách je možné spatřit Sněžku nejvyšší vrchol Čech.

Detail výletu

Hrad Grabštejn

Státní hrad Grabštejn leží nedaleko Česko-Polsko-Německého trojmezí. Založen byl ve 13. století pod jménem Grabstein, v 16. století byl přestavěn v renesančním slohu. Během 19. a 20. století chátral, zejména díky tomu, že r. 1953 jej převzalo ministerstvo obrany.

Detail výletu

Zámek Frýdlant

Národní kulturní památka - státní zámek Frýdlant představuje velmi cenné spojení dvou architektonických útvarů - středověkého hradu a renesančního zámku. Zakladatelem hradu byl v polovině 13. století rod Ronovců, od roku 1278 jej vlastnili Biberštejnové a od roku 1558 zde sídlili Redernové, jejichž dílem je výstavba nového renesančního zámku a kaple.

Detail výletu

Zámek Hrubý Rohozec

Národní kulturní památka - státní zámek Hrubý Rohozec - původní hrádek se samostatně stojící hranolovou věžicí, propojenou s hrádkem obrannou zdí, vznikl někdy kolem roku 1280. Mezi oběma uvedenými částmi vystavěli Jan ze Šelmberka a po něm Kunrát Krajíř z Krajku pozdně gotické paláce, takže již roku 1516 získal Hrubý Rohozec dnešní půdorys.

Detail výletu

Hrad Trosky

Národní kulturní památka - státní hrad Trosky. Zřícenina hradu založeného koncem 14. století Vartenberky se tyčí v nádherné krajině Českého Ráje. Podoba hradu byla předurena dvěma vrchy. Na rozložitějším stávala pětiboká vež Baba, na štíhlém vrcholu bývala věž obdélníkového půdorysu Panna. Pod oběma věžemi vznikly paláce spojené prostorem nádvoří.

Detail výletu

no_photo.png

Golf club Liberec

Golfové hřiště nedaleko Liberce, v Machníně, se rozkládá na ploše 17 ha. Zde je v současné době vybudováno 9 normovaných jamek s celkovým handycapem 62. Nechybí samozřejmě ani 3 jamková akademie, otevřený i krytý driving range pro trénování odpalů a cvičný putting green.

Detail výletu

no_photo.png

Zoologická zahrada Liberec

Liberecká ZOO je nejstarší zoologickou zahradou v České republice.Byla založena v roce 1919. Prohlídka trvá cca 3 hodiny a na 3,5 km dlouhém okruhu mohou návštěvníci obdivovat téměř 1000 zvířat 170 druhů. Zahrada je zaměřena na chov vzácných, ve volné přírodě ohrožených druhů zvířat jako jsou třeba bílí tygři nebo takin čínský.

Detail výletu

no_photo.png

Botanická zahrada Liberec

Botanická zahrada v Liberci se bohatstvím svých sbírek řadí na přední místo evropských zařízení tohoto druhu.  Její historie sahá až do roku 1876,  na významu však začala získávat až od poloviny padesátých let a  brzy si  vybudovala mezinárodní renomé.

Detail výletu

zobrazit po