Františkovy Lázně

Františkovy Lázně

Lázeňské město, proslulé léčbou ženských onemocnění včetně neplodnosti. Lázně byly založen dvorním dekretem císaře Františka I. v roce 1793. U pramenů minerální vody, známé už od středověku jako "chebská kyselka". Až do roku 1849 patřily Chebu, samostatným městem se staly v roce 1856. Stavební vývoj lázní trval do konce 19. století, kdy se konstituovaly do dnešní podoby. Ve Františkových Lázních se léčí také nemoci srdce a pohybového ústrojí, využívá se přitom sirnoželezitá slatina a 21 minerálních pramenů. Město si uchová svůj šarm a atmosféru - díky relativnímu klidu, jednotné klasicistní architektuře budov, parkové zeleni a třem souběžným ulicím orientovaným k nejstaršímu Františkovu prameni. František - Malý baculatý chlapec, lépe řečeno jeho socha v městském parku, je místní legendou. Podle pověsti se žena, pokud chce otěhotnět, musí hocha dotknout. Na kterém místě? O tom svědčí nejohlasenější část Františkova těla.

Tipy na výlet - Krušné hory - Jáchymov

Hrad Házmburk (Klapý)

Podle archeologických pramenů místní vrch využili jako své útočiště a strážní místo lidé před více než 4100 lety př. n. l. Mohutný kamenný hrad jehož zbylé části dodnes nacházíme na kopci nad vesnicí Klapý, byl vybudován pravděpodobně v průběhu 14. století a jeho základ tvořil již dříve zde postavený malý kamenný hrad (spíše jen tvrz), zvaný Klepy.

Detail výletu

Lanová dráha Klínovec

Sedačková lanová dráha se nachází v Krušných horách 3 km od středu města Jáchymova a cca 4 km od obce Boží Dar. Dolní i horní stanice lanovky jsou přístupné příjezdovou komunikací s parkovištěm i pro autobusy. Horní...

Detail výletu

Archeologický skanzen Březno u Loun

Jedinečná přehlídka zrekonsturovaných pravěkých a raně středověkých obydlí a technologických zařízení, realizované na základě dlouholetého odborného archeologického experimentu.

Detail výletu

Muzeum Zkamenělý les, Louny

Sbírka datovaná od roku 1962 obsahuje exponáty od doby prvohorní a až do třetihorní. Nacházejí se zde exponáty o hmotnosti od několika kilogramů až po půl tuny. Jedná se o sbírku zaměřenou pouze na zkamenělé rostliny. V muzeu je instalováno přibližně 300 exponátů a nechybí ani celé kmeny, listy či plody dávných stromů.

Detail výletu

Terezín

Historie Terezína se datuje do konce 18. století, kdy zde byla vybudována pevnost, pojmenovaná na počest císařovny Marie Terezie, jejímž úkolem bylo bránit Čechy před nepřátelskými armádami přicházejícími ze severu. Dnes je tato pevnost udžována jako památník obětem druhé světové války a jako tragický symbol nacistické perzekuce.

Detail výletu

no_photo.png

Zámek Duchcov

Původně tvrz, později renesanční stavba rozšířená barokně kolem r. 1700, kdy byl se zámkem spojen kostel. Na zámku se nacházejí plastiky M. B. Brauna, ve velkém sále nástropní malby a pavilon s rozsáhlou restaurovanou freskou V. V. Reinera, dále anglický park a knížecí zahrada.

Detail výletu

Zámek Libochovice

Raně barokní zámek postavený v 17.století italským stavitelem Antoniem Portou pro Gundakara Dietrichsteina na místě staršího renesančního zámku. Nástropní malby jsou dílem italského malíře Marguettiho. Zámek nebyl od té doby významněji stavebně upravován. Umělecky cenná je zde Sala terrena.

Detail výletu

Galerie Špejchar - Chomutov

Galerie se nachází v budově jezuitské koleje založené roku 1591, kde byl umístěn první kolejní kostel a to až do výstavby kostela sv. Ignáce. Poté budova sloužila jako velká jídelna a divadelní sál, později po zrušení jezuitského řádu, byla stavba užívána jako skladiště.

Detail výletu

Kadaň

Kad – an "ohněm zářící" – založili Keltové ve 4. století př. naším letopočtem. V šestém století n. l. přicházejí do Poohří Slované. O stolové hoře Uhosti, vypínající se nad městem, se uvažuje jako o legendárním slovanském hradisku Wogastisburgu, u kterého slovanský vládce Sámo porazil r. 631 franckého panovníka Dagoberta.

Detail výletu

Kamencové jezero

Rekreační areál Kamencového jezera v Chomutově se v posledních letech stává doslova magnetem pro obyvatele i návštěvníky města. Kamencové jezero leží v blízkosti centra města, přesto je obklopeno zelení a Podkrušnohorským zooparkem. Jde o zatopené doly na kamenec. Zdraví prospěšná voda obsahuje dusitany, dusičnany, chloridy, amoniak a železo.

Detail výletu

zobrazit po