Bavorská Ruda (Šumava)

Bavorská Ruda (Šumava)

Alžbětín: osada pojmenována po Alžbětě z Hafenbrädlu, produkující v letech 1744-1889 zrcadlové sklo.
Bílá Strž: přírodní rezervace, ukázka horských klimatických biotopů a krajinné scenérie Královského hvozdu, v údolí Bílého potoka vodopády.
Bodenmains: SRN, lázeňské jméno, nejnavštěvovanější město v Bavorsku.
Brčálník: v závěru údolí Úhlavy, železniční stanice.
Bretterschachten: SRN, lyžařské běžecké centrum, pravidelně udržované, mimoúrovňové křížení tratí, možnost lyžování 4-5 měsíců v roce.
Brennes: SRN, horské sedlo na severním úpatí Grober Arber (Velký Javor), původně pouze samota Branišský dvorec. Východisko pro pěší výstup na Grober Arber, severně od Brennesu je výhledová plošina Hindenburgkanzel (Hindenburgova kazatelna) s 1049 m.n.m., výhled je do údolí Bílého Regenu.
Čachrov: gotická tvrz (14. stol.) got. kostel sv. Václava (1360).
Černé a Čertovo jezero: stejnomenná přírodní rezervace.
Debrník: zámeček postaven 1779 pro Alžbětu z Hafenbrädlu.
Falkenstein: SRN, hora s metereologickou stanicí Deutsche Wetterdienst a horským hotelem.
Gerlova huť: bývalá sklářská huť založena 1693.
Grober Arber (Velký Javor): SRN, nejvyšší hora Šumavy (1457 m.n.m.).
Hamry: vznikly v 16. stol. jako hornická osada při ložisku železné rudy, která byla hamernicky zpracovávána v 18. stol, sklářská huť a brusírna, dnes rozptýlena rekreační oblast.
Hojsova Stráž: vznik v 16. stol., sídlo královské rychty, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie z 19. stol. na návětrné straně pokryt šindelem, dnes významně rekreační středisko, lyžařské a cyklistické trasy.
Javorná: Po dobu trvání královských rychet nejvíce sedláků z Javorné bylo zvoleno vrchním rychtářem Královského, hvozdu, kostel sv. Anny (1721) s dvěma věžemi v průčelí, krytými šindelem.
Kepelské mokřady: přírodní rezervace s výskytem orchidejových rostlin a čolka horského.
Královský hvozd: tímto názvem byl od 14. stol. označován ochranný územní pás podél hranic Čech a tvořil oblast zabraňující vpádu nepřátel. Natrvalo připojil toto území k Čechám Přemysl Otakar 2. roku 1273 a od této doby se Královský hvozd dostával jakožto majetek panovníkův ve formě zástav v držení nejbohatších šlechtických rodů. Královskému hvozdu dominují vrcholy: Jezerní stěna (1343 m.n.m.), Svaroh (1334 m.n.m.). Kokrháč (1320 m.n.m.) a Ostrý (1292 m.n.m.)

Zdroj fotografie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%BDelezn%C3%A1_Ruda-Al%C5%BEb%C4%9Bt%C3%ADn_train_station,_CZ.JPG

Tipy na výlet - Šumava - Churáňov

Zámek Český Krumlov (Šumava)

Hrad Český Krumlov je národní kulturní památka. Hrad byl založen v 13. stol. a postupně se rozrůstal do velkého komplexu. Části hradu tvoří Červená brána, Hrádek nejstarší stavba v objektu, zámecké divadlo, zámecká zahrada s budovou jízdárny a kaskádovou Neptunovou fontánou. Zahrada je doplněná o budovu hudebního pavilonu a letohrádku Bellárie.

Detail výletu

Zadov - Churáňov (Šumava)

Známé šumavské středisko zimních sportů leží v nadmořské výšce 800 - 1050 m. Středisko poskytuje především sportovní zázemí a vyžití: sjezdovky, vleky, upravované běžecké tratě s běžeckým areálem, skokanský můstek, sedačková lanovka (950 m., převýšení 190 m.); dále však i stravovací a ubytovací služby. Obec byla založena v 18. století při sklářské huti.

Detail výletu

Tříjezerní slať (Šumava)

Asi 3 km severozápadně od Modravy se na ploše 5 ha rozkládá vrchovištní rašeliniště pojmenované podle tří rašelinných jezírek, z nichž největší má rozlohu 7 arů. Rašeliništěm prochází po povalovém chodníku trasa krátké okružní naučné stezky s jedenácti zastaveními. Asi dvousetmetrová stezka vede po dřevěném chodníku vnitřkem Tříjezerní slatě.

Detail výletu

Stachy (Šumava)

Toto podhorské městečko leží v rázovitém kraji zvaném Podlesí. Stachy byly založeny na přelomu 15. a 16. století při sklárně, bývala zde jedna z osmi rychlet Královského hvozdu. V letech 1842 - 1849 zde byl postaven pozdně empírovaný kostel Navštívení P. Marie, který se nachází na místním náměstí. Z dalších kutlurních památek lze zmínit renesanční faru.

Detail výletu

Vimperk (Šumava)

Toto horské město v údolí Volyňky bylo původně osadou pod strážním hradem z doby po roce 1250. Statut města získal Vimperk v roce 1479. V minulosti město utrpělo několik požárů, které ničily jeho vzhled. Bývalý gotický hrad ze 13. století je výraznou dominantou města, později všsak byl přestavěn na renesanční a barokní zámek.

Detail výletu

Prášilské jezero

Leží v nadmořské výšce 1080 m n.m., vzniklo tak jako ostatní šumavská jezera po ustoupení ledovce. Rozloha jezera je 3,7 ha a hloubka činí až 15 m.

Detail výletu

Čertovo jezero

Je položeno ve výšce 1030 m n. m., jeho plocha činí 10,3 ha a největší hloubka je 37 m.

Detail výletu

Bavorská Ruda (Šumava)

Alžbětín: osada pojmenována po Alžbětě z Hafenbrädlu, produkující v letech 1744-1889 zrcadlové sklo. Bílá Strž: přírodní rezervace, ukázka horských klimatických biotopů a krajinné scenérie Královského hvozdu, v údolí Bílého potoka vodopády. Bodenmains: SRN, lázeňské jméno, nejnavštěvovanější město v Bavorsku.

Detail výletu

Černé jezero

Je svou rozlohou největší na Šumavě, plocha hladiny je 18,4 ha, hloubka 40m a leží ve výšce 1008 m n. m. Svůj název zřejmě dostalo pro svou černou vodu vznikající odrazem hustých lesů.

Detail výletu

Prachatice (Šumava)

Toto historické město ležící na Zlaté stezce (obchodní stezka do Bavor) bylo založeno ve 13. století. Během 16. století zažilo město největší rozmach a to díky monopolu v obchodu se solí. Městská památková rezervace si zachovala téměř nedotčený goticko-renesanční vzhled.

Detail výletu

zobrazit po