Bavorská Ruda (Šumava)

Bavorská Ruda (Šumava)

Alžbětín: osada pojmenována po Alžbětě z Hafenbrädlu, produkující v letech 1744-1889 zrcadlové sklo.
Bílá Strž: přírodní rezervace, ukázka horských klimatických biotopů a krajinné scenérie Královského hvozdu, v údolí Bílého potoka vodopády.
Bodenmains: SRN, lázeňské jméno, nejnavštěvovanější město v Bavorsku.
Brčálník: v závěru údolí Úhlavy, železniční stanice.
Bretterschachten: SRN, lyžařské běžecké centrum, pravidelně udržované, mimoúrovňové křížení tratí, možnost lyžování 4-5 měsíců v roce.
Brennes: SRN, horské sedlo na severním úpatí Grober Arber (Velký Javor), původně pouze samota Branišský dvorec. Východisko pro pěší výstup na Grober Arber, severně od Brennesu je výhledová plošina Hindenburgkanzel (Hindenburgova kazatelna) s 1049 m.n.m., výhled je do údolí Bílého Regenu.
Čachrov: gotická tvrz (14. stol.) got. kostel sv. Václava (1360).
Černé a Čertovo jezero: stejnomenná přírodní rezervace.
Debrník: zámeček postaven 1779 pro Alžbětu z Hafenbrädlu.
Falkenstein: SRN, hora s metereologickou stanicí Deutsche Wetterdienst a horským hotelem.
Gerlova huť: bývalá sklářská huť založena 1693.
Grober Arber (Velký Javor): SRN, nejvyšší hora Šumavy (1457 m.n.m.).
Hamry: vznikly v 16. stol. jako hornická osada při ložisku železné rudy, která byla hamernicky zpracovávána v 18. stol, sklářská huť a brusírna, dnes rozptýlena rekreační oblast.
Hojsova Stráž: vznik v 16. stol., sídlo královské rychty, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie z 19. stol. na návětrné straně pokryt šindelem, dnes významně rekreační středisko, lyžařské a cyklistické trasy.
Javorná: Po dobu trvání královských rychet nejvíce sedláků z Javorné bylo zvoleno vrchním rychtářem Královského, hvozdu, kostel sv. Anny (1721) s dvěma věžemi v průčelí, krytými šindelem.
Kepelské mokřady: přírodní rezervace s výskytem orchidejových rostlin a čolka horského.
Královský hvozd: tímto názvem byl od 14. stol. označován ochranný územní pás podél hranic Čech a tvořil oblast zabraňující vpádu nepřátel. Natrvalo připojil toto území k Čechám Přemysl Otakar 2. roku 1273 a od této doby se Královský hvozd dostával jakožto majetek panovníkův ve formě zástav v držení nejbohatších šlechtických rodů. Královskému hvozdu dominují vrcholy: Jezerní stěna (1343 m.n.m.), Svaroh (1334 m.n.m.). Kokrháč (1320 m.n.m.) a Ostrý (1292 m.n.m.)

Zdroj fotografie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%BDelezn%C3%A1_Ruda-Al%C5%BEb%C4%9Bt%C3%ADn_train_station,_CZ.JPG

Tipy na výlet - Šumava - Churáňov

Zámek Český Krumlov (Šumava)

Hrad Český Krumlov je národní kulturní památka. Hrad byl založen v 13. stol. a postupně se rozrůstal do velkého komplexu. Části hradu tvoří Červená brána, Hrádek nejstarší stavba v objektu, zámecké divadlo, zámecká zahrada s budovou jízdárny a kaskádovou Neptunovou fontánou. Zahrada je doplněná o budovu hudebního pavilonu a letohrádku Bellárie.

Detail výletu

Prášilské jezero

Leží v nadmořské výšce 1080 m n.m., vzniklo tak jako ostatní šumavská jezera po ustoupení ledovce. Rozloha jezera je 3,7 ha a hloubka činí až 15 m.

Detail výletu

Čertovo jezero

Je položeno ve výšce 1030 m n. m., jeho plocha činí 10,3 ha a největší hloubka je 37 m.

Detail výletu

Černé jezero

Je svou rozlohou největší na Šumavě, plocha hladiny je 18,4 ha, hloubka 40m a leží ve výšce 1008 m n. m. Svůj název zřejmě dostalo pro svou černou vodu vznikající odrazem hustých lesů.

Detail výletu

Hluboká nad Vltavou (Šumava)

Zámek Hluboká nad Vltavou je jedním z nejznámějších českých zámků. Je považován za nejkrásnější obytné panské sídlo v Čechách. Tyčí se 10 km severně od Českých Budějovic. Na místě zámku původně stál královský hrad založený v první polovině 13. století. Z něho se dochovala do současnosti jen strážní věž v jádře nejvyšší zámecké věže.

Detail výletu

Zámek Kratochvíle (Šumava)

Zámek Kratochvíle se nachází asi 3 km severozápadně od Netolic. Vystavěli jej Rožmberkové jako své nové sídlo. Kratochvíle byla vystavěna podle italského vzoru renesančních panských sídel, tzv. kasin. Stavební zajímavostí zámku je zvláštní zajištění jeho základů dubovými a olšovými piloty, které měly v bažinatém prostředí zabezpečit stabilitu budovy.

Detail výletu

Zámek Lnáře (Šumava)

Monumentální zámek Lnáře se nachází ve stejnojmenné vsi10 km severozápadně od Blatné. Zámecký komplex je tvořen Starým zámkem, stojícím na místě původní gotické tvrze Vladyků ze Lnář, a Novým zámkem, který byl postaven až v 17. století. Úpravy, které na zámku v průběhu staletí proběhly, se většinou omezily na vnitřní části.

Detail výletu

Zámek Orlík nad Vltavou (Šumava)

Hrad a později zámek Orlík se tyčí na vysokém skalnatém ostrohu vysoko nad řekou Vltavou. Podle pověsti získal své jméno právě pro svoji polohu vysoko na skále, připomínaje tak orlí hnízdo. Po vzniku Orlické přehrady bylo údolí pod zámkem zatopeno a hladina vody dnes dosahuje pod zámecké zdi. Orlík byl původně založen jako královský raně gotický hrad.

Detail výletu

Zámek Bechyně (Šumava)

Zámek Bechyně stojí ve stejnojmenném lázeňském městečku nad řekou Lužnicí. Zámek vznikl z hradu pocházejícího ze 13. století. Na přelomu 15. a 16. století byl hrad pozdně goticky upraven, koncem století 16. (v majetku Petra Voka z Rožmberka ) pak prošel renesanční přestavbou.

Detail výletu

Zámek Březnice (Šumava)

Zámek Březnice stojí ve stejnojmenném městě na říčce Vlčavě, které leží asi 17 km severně od města Blatná. Zámek vznikl přestavbou gotické tvrze, která ze 13. století. Do zámecké podoby byla přestavěna v polovině 16.století. Ve století 17. byla přistavěna kaple a byl upraven rozsáhlý zámecký park.Zbytky původní tvrze zůstaly dodnes dochovány.

Detail výletu

zobrazit po