Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Curia Vitkov (Wothanburg)

Curia Vitkov (Wothanburg)

Replika postupně budovaného raně středověkého velmožského dvorce. Jedná se tedy typově o malé opevněné hradiště. Projekt je budován jako muzeum v přírodě oživované během sezóny různými historicko kulturními akcemi přibližujícími návštěvníkům život našich předků.
Jedná se o unikátní projekt jehož cílem je rekonstruovat objekt, který se na našem území bohužel nedochoval - přechodný typ sídla mezi staršími hradišti a mladšími hrady. Důležitou součástí projektu je i řemeslnická osada přiléhající přímo k dvorci. Smyslem není jen rekonstruovat stavby ale během různých historicko-kulturních akcí v průběhu sezóny seznamovat návštěvníky s životem našich předků - ať již jde o ukázky zaniklých nebo zanikajících řemesel nebo vojenské umění. Hradiště je budováno nad vesničkou Horní Vítkov asi 15km od Liberce.

Zdroj fotografie: http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Curia-Vitkov---Wothanburg-dvur-velmoze.aspx

Schovat pozadí