Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Kláštor kartuziánov

Kláštor kartuziánov

Významnou historickou i architektonickou památkou obce Červený Kláštor je Kláštor kartuziánů známý jako Červený klášter, podle něhož byla obec pojmenována.
Historie kartuziánského kláštera se spojuje s obcí Lechnica, v jejíž blízkosti byl postaven. Původně Lechnický klášter získal pojmenování Červený klášter podle červené barvy střech klášterních objektů. Prvními obyvateli kláštera byli mniši řady kartuziánů, později ho obývala řehole kamaldulové. Obě společenství patřila k nejpřísnějším poustevnickým řeholím. Nejznámějším mnichem byl fráter Cyprián, nejen vzdělaný cestovatel ale i lidový léčitel a alchymista, vyhledávaný lidmi z blízka i daleka.
V současnosti je areál kláštera přední expozicí Východoslovenského muzea, která je věnována historii kláštera a životu jeho obyvatel. Její součástí jsou také umělecko-historické památky z obce Červený Kláštor a z oblasti severního Spiše. Návštěvníky oblíbená je pozoruhodná farmaceutická expozice interiéru středověké lékárny, věnovaná památce již zmíněného mnicha Cypriána.

Mapa místa zde

Schovat pozadí