Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Technické muzeum v Brně

Technické muzeum v Brně

V  budově Technického muzea v Brně lze navštívit 15 stálých expozic a několik výstav. Mezi stálé expozice patří: Historická stereovize, Čas nad námi a kolem nás, , Historická vozidla, , Kovolitectví, Kultura nevidomých, Technická herna pro malé i velké, Letecká historie a plastikové modelářství, Ulička řemesel,  Nožířství, Od tamtamů k internetu, Parní motory, Kabinet elektronové mikroskopie, Salon mechanické hudby, , Vodní motory s památníkem Viktora Kaplana, Železářství, , Letecké motory aneb kouzlo aviatiky. Brněnské Technické muzeum spravuje i několik památek po celé Moravě.

Schovat pozadí