Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Městské muzeum Františkovy Lázně

Městské muzeum Františkovy Lázně

Dějiny muzea začínají v r. 1912, kdy místní občanské sdružení shromažďovalo mezi františkolázeňskými občany historické předměty pro budoucí místní muzeum. Tuto iniciativu podpořil tehdejší starosta Františkových Lázní Evžen Loimann a přenesl celou záležitost do kompetence města - tím bylo muzeum oficiálně založeno a sídlilo v budově Aeskulap čp. 131 v Americké ulici.
Po skončení první světové války se vedení muzea ujal významný regionální badatel Alois John, který v třícátých letech získal výstavní prostory a sbírku přeměnil na skutečné muzeum. Během druhé světové války muzeum zaniklo a sbírky zmizely. Od roku 1957 se sbírkové předměty začaly opět shromažďovat a v roce 1961 bylo muzeum přemístěno do budovy v ul. Dr. Pohoreckého . V říjnu 2008 se muzeum přestěhovalo do rekonstruované budovy - původně Hasičského domu v Dlouhé ulici v blízkosti Labutího jezírka.
Zde jsou instalovány nové expozice dokumentující historii Františkových Lázní, historii lázeňství, objevení Františkova pramene a dějiny stáčení minerálních pramenů a mnoho dalších zajímavostí.

Kromě rozsáhlých výstavních expozic se zde nachází ředitelství muzea, ekonomický a obchodní úsek.

Dnes má muzeum kolem 7000 sbírkových předmětů.

Schovat pozadí