Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Ubytování Jihočeské rybníky

Jihočeské rybnííky Zajímavosti o horách

Nejkrásnější oblast jižních Čech, obklopená malebnou krajinou Třeboňska, unikátní sítí rybníků, vzácnými rašeliništi, rozlehlými borovými lesy, zachovalou vesnickou architekturou a historickým městem Třeboň. Vzácné přírodní lokality na Třeboňsku daly za vznik Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, která je současně také biosférickou rezervací. Třeboňsko oplývá velkým množství kulturních a technických památek, díky nimž Třeboňsko kandiduje do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.Na dovolenou k Jihočeským rybníkům se jezdí zejména za rekreací do Třeboňska a všudypřítomnými přírodními krásami Jižních Čech.

Na dovolenou k Jihočeským rybníkům se jezdí zejména za rekreací do Třeboňska a všudypřítomnými přírodními krásami Jižních Čech. Důmyslná síť rybníků v jižních Čechách a umělých kanálů byla vytvořena citlivými krajinářskými zásahy do původních přírodních podmínek, které se nijak škodlivě neprojevily a jsou příkladem rovnováhy mezi přírodou a lidskou činností. I přesto, že zde lidé krajinu mnohokrát přetvářeli, najdete zde i původní biotopy a vzácnou flóru i faunu. Právě do těchto přírodních biotopů si můžete naplánovat na Třeboňsku letní rodinný výlet. Rašeliniště nabízí pohled na vzácné druhy rostlin a živočichů, rozsáhlé lesní porosty a rybníky, které nahradily původní mokřadní biotopy. Cenné přírodní hodnoty na Třeboňsku jsou chráněny nejen na národní úrovni představující CHKO Třeboňsko, ale také mezinárodně jako Biosférická rezervace UNESCO, Ramsarská konvence o ochraně mokřadů a Natura 2000.

Na Třeboňsku na turistických výletech můžete narazit až na 460 rybníků, čímž se stalo tradičním centrem českého rybníkářství Třeboňsko. Historie rybníkářství v Jižních Čechách je spjatá s rodem Rožmberků za jejichž podpory byla postaven podstatná část současných rybníků na Třeboňsku, včetně nejznámějších vodních děl jihočeských rybníků, rybníky Svět, Rožmberk a umělý kanál Zlatá stoka.

Historické památky jihočeských rybníků najdete na dovolené v Třeboni s ubytováním. Třeboňsko je přirozeným centrem, ve kterém se nachází nejvýznamnější památky, v čele stojí zámek Třeboň, malebné historické náměstí a další církevní památky, muzea a zámky. Vesničky na okraji Třeboně nabízí svým turistickým návštěvníkům jihočeskými rybníky zachovalou lidovou architekturu, z nichž některé jsou chráněny jako vesnické památkové zóny, je tomu tak v Kojákovicích, Bošilci, Pístině a Ponědřážce.

Sedmý největší rybník Třeboňska, zato symbol celé oblasti jihočeských rybníků, se nachází na jižním okraji města Třeboně. Rybník Svět s rozlohou 215 ha začal psát svou historii v roce 1571 díky Jakubu Krčinovi z Jelčan. Původní rybník Nevděk měl výměru 380 ha, avšak po povodních byl rozdělen na dva rybníky - Svět a Opatovický. Rybník slouží jak k rekreačním účelům na Třeboňsku, tak jako zásobárna vody při povodních a také k rybochovným účelům. Kolem hráze vede cyklostezka Cesta kolem Světa, která zasahuje do přilehlého lesoparku. Za zmínku stojí významná stavební památka Schwarzenberská hrobka, kterou spatříte, pokud si uděláte výlet lesoparkem Svět.

Naprostou dominantou jihočeské oblasti je náš největší rybník Rožmberk, někdy také nazýván Jihočeským mořem. Budovat jej začal roku 1584 Jakub Krčín z Jelčan. Jeho rozměry jsou úctyhodné: rozloha 648 ha, hráz v délce 2430 m, výšce 10 m a největší šířce 55 m. Hlavním účelem rybníka Rožmberk je zachytávání vody před povodněmi. Byl by ale hřích nevyužít Rožmberk k letní rekreaci nebo dovolené u Jihočeských rybníků. Kolem rybníku vede také oblíbená Naučná stezka Rožmberk.

Dalším nej se pyšní Staňkovský rybník, kteý je bezesporu nejdelší a svým objemem také největší v síti Třeboňských rybníků. Krásnou scenérii nabízí také rybník Mydlák, který je co by kamenem dohodil od překrásného zámku Hluboká nad Vltavou. Poblíž města Tábor pak najdete rybník Jordán.

Pokud vás omrzí vodnaté plochy, můžete si vyjít na turistický výlet po Kaplicku nebo se podívat do míst, kde sídlili naši keltští předkové do Slepičích hor. Další turistické a cyklo výlety nabízí Naučná stezka Greenway kolem Jindřichova Hradce, a abyste si mohli opravdu vybrat z vycházkových okruhů Jindřichovým Hradcem, nabízíme okružní trasu Jinřichův Hradec-Děbolín,  naučnou stezku Jindrova nebo trasu okolo Velkého Troubelského rybníka. A kdo by si myslel, že zde nenajde žádné krasové útvary, tak se mýlí - přijďte se podívat do Chýnovské jeskyně.

Schovat pozadí