Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Ubytování Králický Sněžník

Zpět

Králický Sněžník Zajímavosti o horách

Národní přírodní rezervace Králický Sněžník byla vyhlášena v roce 1990 na ploše 1694,67 ha. Úkolem rezervace je ochrana přirozených a významných společenstev vázaných na geologický podklad a reliéf horského masívu Králického Sněžníku. V hřebenových polohách pod horní hranicí lesa se zachovaly části původních lesních porostů s místním ekotypem smrku a rašeliniště. Území je zajímavé i po stránce geomorfologické. Králický Sněžník je kerné pohoří, které vzniklo tektonickými zdvihy v mladších třetihorách.

Králický Sněžník je nejvyšší vrchol (1424 m). Název hory vznikl z dlouhého zimního období - sněhová pokrývka zůstává na vrcholu až 8 měsíců v roce. Na vrcholu na polské straně stála v letech 1899 až 1973 kamenná rozhledna. Nalézá se zde trojmezní kámen Českého království, Moravského markrabství a Kladského hrabství, u základů zbořené chaty na Králickém Sněžníku je menší socha slůněte. Zajímavostí je, že na turistickém cíli Králickém Sněžníku pramení tři řeky, jejichž vody se vlévají do tří moří. Liptovský potok do Severního moře, řeka Morava pramenící do Černého moře, a Kladská Nisa do Baltského moře.

Kladský výběžek se řadil před druhou světovou válkou mezi nejohroženější místa. Proto se na těchto místech začaly budovat opevněné bunkry. Při opevňovacích pracích byl prostor mezi Králickým Sněžníkem a pohořím Orlických hor opatřen daleko větším opevněními, než například horské hřbety Jeseníků, které samy o sobě byly pro nepřítele nezanedbatelnou překážkou. Systém československého předválečného opevnění Králický Sněžník byl postaven v souvislé linii. Stavělo se opevnění těžké a lehké. Těžké opevnění bylo budováno hlavně na ohrožené severní hranici. Pokud jste milovníci vojenství můžete podniknou výlet Králickým Sněžníkem do těchto míst. Pokud plánujete obejít více míst, nebude problém s levným ubytováním Králický Sněžník.

Králíky jsou městem v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Toto město s 4 913 obyvateli leží v severovýchodním výběžku okresu Ústí nad Orlicí u hranic s okresem Šumperk. Ve městě, jehož historické jádro je městskou památkovou zónou Králíky, se také nacházejí dvě muzea. Přímo v Králikách se nachází Městské muzeum Králíky a v Prostřední Lipce Vojenské muzeum Králíky. Dne 5. prosince 1938 navštívil Králíky Adolf Hitler, který si poblíž města prohlédl dělostřeleckou tvrz Hůrka. Na hoře nad městem se nachází poutní areál, spojuje ho s městem alej s kapličkami. Nazývá se Hora Matky Boží. Klášter je cílovým místem hlavně poutníků, ale i turistů na výletě Králickým Sněžníkem, proto toto místo zpestří i váši letní dovolenou na Králickém Sněžníku. Levné rodinné ubytování Králický Sněžník seženete na každém rohu. Plno místních poskytují své apartmány k ubytování v Králickém Sněžníku.

Tvarožné díry jsou obvykle veřejnosti nepřístupné, ale  jsou to nádherné krasové jeskyně v masivu Králického Sněžníku, při levém břehu Moravy, na severním úbočí Uhliska, 2,5 kilometru jižně od vrcholu Králického Sněžníku.

Jeskyně ústí u staré lesní silnice nad levým břehem Moravy pod chatou Vilemínou s ubytováním v nadmořské výšce asi 840 metrů.Spleť úzkých a nízkých chodeb v krystalických vápencích (mramorech) je dlouhá 250 metrů, částečně jí protéká podzemní potok, který vytéká pod jeskyněmi do Moravy.  

Rašeliniště na Králickém Sněžníku se nachází převážně na východním hřebeni zvaném Mokrý hřbet. Rozprostírají se v sedlech mezi jednotlivými vrcholy tohoto hřbetu na modře značené turistické stezce Králickým Sněžníkem. Na rašeliništích se vyskytují zajímavá a rozmanitá rostlinná společenstva, ve kterých převládají mechorosty, hlavně rašeliníky. Je to zajímavé místo pro letní turistiku a výlety Králickým Sněžníkem.

V okolí Králického Sněžníku je nespočet stezek a turistických tras Králickým Sněžníkem, skvělé strávené dovolené na Králickém Sněžníku v létě je zaručené. Okolní vesnice nabízejí nejlevnější ubytování Králický Sněžník.

Sejdeme se na horách!

Schovat pozadí