Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Ubytování Novohradské hory

Zpět

Novohradské hory Zajímavosti o horách

Z českého pohledu jsou Novohradské hory jedny z nejmenších v celém pásmu hornatin, které obklopují naše pohraničí. Dokonce nemají ani své vlastní jméno jako ostatní pohoří, ale jen odvozené od Nových Hradů, města ležícího v jejich podhůří. Jsou součástí Šumavské hornatiny, která se dělí na vlastní Šumavu o ploše 1680 km² a Novohradské hory s rozlohou pouhých 190 km².  Destiance je skvělým místem na letní dovolenou v Nohohradských horách. Jsou plné zajímavých míst přímo předurčené k výletům v Novohradských horách s rodinou.

Dovolenou v Novohradských horách v létě stravte u Huťského rybníka s letní rekreací, zabírající plochu přibližně 5,9 ha. Umělé vodní nádrže, takzvané klauzy, byly zakládány v 18. století a poskytovaly důležitou vodu při plavení dřeva v Novohradských horách. Zlatá Ktiš je největší z osmi plavebních klauz v turistické oblasti Novohradských hor. Pro plavbu dřeva dokázala zadržet až 100.000 metrů krychlových vody na ploše 5,24 ha. Stavba nádrže se odehrávala v letech v letech 1789 - 1796. Přibližně ve stejné době, v roce 1791 na tomto místě vznikla v Novohradských horách horská osada Goldentisch. Měla 11 domů ve kterých žilo až 130 dřevorubců a vorařů většinou německé národnosti. Místo jako stvořené pro letní výlet Novohradskými horami, v této oblasti naleznete spoustu levného ubytování v Novohradských horách. Kapelníkův rybník na dovolené v Novohradských horách v létě nebo také Kapelunk bývá právem považován za jednu z nejkrásnějších novohradsko-horských plavebních klauz. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, bude určitě i jeho ne zrovna snadná dostupnost. Leží totiž stranou od všech značených i obvykle používaných neznačených cest a nalézt jej není zdaleka tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.
Rybník se nachází na horním toku řeky Lužnice v nadmořské výšce 898 m n. m., je tedy nevýše položenou klauzou v Novohradských horách.

Na dovolené v Novohradských horách v létě naleznete velké množství vrcholů, na které si můžete udělat turistickou túru Novohradskými horami. Kamenec (1.072 m) je nejvyšší vrchol  Novohradských hor na české straně. Nalézá se asi 3 kilometry jihozápadně od znovuzrozené obce Pohoří na Šumavě, na hlavním evropském rozvodí Labe a Dunaje. Ideální místo na výlet Novohradskými horami s rodinou. Asi 1,2 km severně od vrcholu se v nadmořské výšce 955 m rozkládala  horská ubytovací osada v Novohradských horách s názvem Pavlína (Paulína). V Novohradských horách levné ubytování seženete bez problémů. V ní byla v letech 1780 - 1852 provozována sklářská huť. Po roce 1945 bylo však rozhodnuto osadu zalesnit a do dnes se zachovala pouze neobvyklá třípatrová výklenková kaple (boží muka). Celková délka této trasy Novohradskými horami s rodinou je přibližně 9 kilometrů. Oblíbenou alternativou je neznačená trasa z Pohoří n. Š. po státní hranici, která totiž vede těsně pod vrcholem Kamence. Pokud se touto náročnější cestou vrátíme v protisměru zpátky, projeme velmi pěkný okruh. Zajímavostí na této trase je barokní kamenný hraniční sloup z r. 1661 ustanovující trojmezí mezi Čechami, Dolním - a Horním Rakouskem. Z dálky viditelný vrch klenbovitého tvaru - Kraví hora (původně Kamenná h.) - patří k nepřehlédnutelným dominantám a oblíbeným turistickým cílům Novohradských hor. Na jejím 953 metrů vysokém vrcholu nalezneme skalní hradby, bezpočet izolovaných skal a známý bizarní granodioritový útvar "Napoleonovu hlavu", 10 m vysokou. Dříve dobytkem vypásané (odtud změna názvu na "Kraví horu") kamenné moře dnes zarůstá náletem.

Národní přírodní rezervace Žofínský prales spolu s nedalekým pralesem Hojná Voda jsou nejstaršími rezervacemi u nás i ve střední Evropě. Chráněné území leží na mírných severních svazích Stříbrného vrchu, jihovýchodně od osady s ubytováním Žofín v nadmořské výšce 735 - 825 m. Povrch rezervace je rozdělen roklinami několika drobných potoků, které sbírají vodu v četných prameništích.
Na větší části plochy pralesa je doložen neustálý přirozený vývoj pralesa od přelomu 18. a 19. století až do dnešní doby bez jykýchkoli lesnických zásahů. Je ale samozřejmé, že se člověk svými zásahy na vznikajícím pralese přece jen podepsal - především těžbou, zpracováním souší a vývratů. Žofínský prales je významným biotopem pro ohroženou ptačí faunu. Bylo zde zjištěno celkem 44 druhů ptáků. K nejvýznamnějším patří čáp černý, datlík tříprstý, lejsek malý, kulíšek nejmenší a datel černý. V roce 1997 byl také proveden  podrobný výzkum brouků.

Zajímavá ves Žumberk, patří k nejstarším v oblasti novohradska, zmiňovaná je již ve 13. století. Je jednou ze tří dochovaných opevněných vesnic v Evropě. Důmyslné opevnění, pravděpodobně z let 1612, se šesti válcovými baštami, chránilo celou ves a poplužní dvůr. Součástí fortifikace byl i přilehlý rybník. Žumberk je ideálním místem třeba pro rodinný výlet Novohradskými horami v létě. I v případě, že se nechystáte na prohlídku tvrze, můžete si vše prohlédnout zvenčí. Nejen fotografům můžeme doporučit také procházku na protější břeh rybníka, odkud se nabízí ty nejkrásnější pohledy na Novohradské hory i celé pohoří. Kousek pod hrází a jezem pohodlně přejdeme po lávce na druhou stranu potoka. Tam můžeme pokračovat po neznačené cestě.

Schovat pozadí