Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Zřícenina hradu Potštát

Zřícenina hradu Potštát

Potštát (také zvaný Puchart, Sudetský hrad nebo Sudetský zámek) je zřícenina na ostrohu nad Boňkovem, jižně od Potštátu v Olomouckém kraji. Potštát byl postaven v 1. polovině 14. století. Hrad vznikl v 1. polovině 14. století, opuštěn byl nejpozději na přelomu 14. a 15. století pravděpodobně v souvislosti se zbudováním tvrze v Potštátě. V době své existence byl centrem správy potštátského panství. Díky své poloze nad soutokem Kouteckého potoka a Veličky ovládal cestu vedoucí údolím. V hradním předpolí se nacházela středověká osada. Hrad byl tvořen dvěma nevelkými, funkčně zcela samostatnými stavbami (tzv. přední a zadní hrad) vzdálenými od sebe asi 100 metrů, zadní hrad pravděpodobně plnil funkci předsunutého opevnění.

 

Schovat pozadí