Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Renesanční památky ve Slavonicích

Renesanční památky ve Slavonicích

Ojedinělý soubor památek můžete navštívit ve Slavonicích. Jedná se o malebné městečko na pomezí Čech, Moravy a Rakouska. V centru města Slavonice se nachází řada památek, mezi něž patří bohatě zdobené domy a historické památky postavené v renesančním, gotickém či barokním slohu. Ojedinělý je také zpřístupněný systém odvodňovacích kanálů a štol. Slavonice byly v roce 1961 zařazeny mezi památkové rezervace, zasloužil se o to především ucelený soubor renesančních domů se dvěma navazujícími náměstními, tvořící unikátní historický celek. Nejhonosnější domy se nachází na náměstí Míru a na Horním náměstí. Domy postavené v gotickém stylu a s renesanční úpravou pochází zejména z 16. století. Obdivuhodné jsou zejména štíty a průčelí domů, které zdobí sgrafitová výzdoba. Nevšední je také podzemní systém, pocházející ze 13. století. Chodby jsou ražené do skály, sloužily pro odvodnění suterénu i v případě ohrožení jako obranná a záchranná komunikace s přímými vstupy z většiny domů v historickém jádru města..

Schovat pozadí