Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

Přečerpávací vodní elektrárna je díky technickým parametrům i zasazení do nejvyšších partií Hrubého Jeseníku s výhledem na Praděd velice zajímavým dílem. Elektrárna funguje od r. 1996. Pro svoji funkci využívá přebytku elektrické energie zpravidla v nočních hodinách a mezi špičkami k čerpání vody z dolní do horní nádrže. V době zvýšené spotřeby se pak v turbinovém režimu vyrábí el. energie. Význam PVE Dlouhé Stráně je především v oblasti regulace výkonu a frekvence. Je to největší vodní energetické dílo v naší republice a výkon soustrojí je největší svého druhu v Evropě..

Schovat pozadí