Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Přírodní rezervace Jeseníků

Přírodní rezervace Jeseníků

Rezervace Vysoký vodopád o rozloze 141,41ha se rozkládá na severním svahu Velkého a Malého Jezerníku a východního svahu Malého klínu na horním toku Studeného potoka s nejvyšším vodopádem Hrubého Jeseníku (45 m). Přírodní rezervace Bučina pod Františkovou myslivnou je zbytek původního bukového pralesovitého porostu s javorem a smrkem na suťovém terénu ve východní části údolí Divoké Desné.Rezervace je velmi zajímavá i z ornitologického hlediska. Díky přítomnosti starých doupných stromů je zde soustředěn výskyt silně ohroženého Holuba doupňáka (Columba oenas), Lejska bělokrkého (Ficedula albicollis), Strakapouda velkého (Dendrocopos major), Střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes) a dalších. Kromě Jelena evropského (Cervus elaphus) zde z hřebene sestupuje Kamzík horský (Rupicapra rupicapra).Přírodní rezervace pod Jelení studánkou (nedaleko chaty Alfrédka) je unikátní přírodní lokalitu evropského významu s neobvykle početným výskytem mravenců druhu Formica lugubris (kromě deseti dalších zástupců lesních mravenců, například mravenec Lémanův, mravence horský a mravenec dřevokaz). Rozloha PR Pod Jelení studánkou je 138,42 ha, ochranné pásmo pak zaujímá plochu 403,50 ha. Nachází se zde približně 2000 mravenišť.

Schovat pozadí