Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Jánský vrch

Jánský vrch

Historie zámku Jánský Vrch, započala již v 2. polovině 13.století, kdy byl postaven na strategicky výhodném místě nad javornickým sídlištěm Svidničtí hrad. V průběhu 15.století byl hrad značně poškozen. A to nejen husitskými válkami, ale i samotným biskupstvím, které nechalo zbořit obranný systém, aby se hrad nemohl stát oporou případného nepřítele. Velká obnova a přestavba objektu, která probíhala na konci 15.století. V průběhu těchto úprav byl také změněn název na počest patrona vratislavských biskupů Jana Křtitele na Jánský Vrch. K definitivní přestavbě původního hradu, později sídla s pohodlnějším pozdně renesančním palácem na barokní zámek, došlo v 18. století. V roce 1959 byl zámek Jánský Vrch zapůjčen státu. K jeho zestátnění došlo po vyrovnání polské a české katolické církve, v roce 1984. Jánský Vrch má dva prohlídkové okruhy. První vede místnostmi zámku, součástí prohlídky je sbírka dýmek a kuřáckých potřeb. Druhý vede hospodářským zařízením, které bývá na památkových objektech skryto. Zajímavostí je dochované plynové osvětlení,výstava historických plynových spotřebičů, v zimních měsících besedy u kávy a čaje.

Schovat pozadí