Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Křížový vrch

Křížový vrch

Dříve tento vrch nebyl zarostlý stromy a již v 17. století zde stávala na tzv. Kravské louce dřevěná kaplička (cesta, po které jsme od Čertových kamenů přišli se jmenovala Selská cesta) až do 19. století. Sedlák p. Neugebauer ze Streitové zde pak postavil kapličku novou a nechal do ní z olomouckého Svatého Kopečku umístit obraz Matky Boží. Kaple byla maličká a chudá a tak na popud frývaldovského kaplana Gotharda Saxe vznikla myšlenka postavit novou zděnou kapli. Byla zorganizována sbírka na stavbu. Pozemek na kostel věnoval Franz Neugebauer - známý frývaldovský občan. R. 1845 byly vykopány základy a ještě v témže roce byla stavba zakrytá, což bylo umožněno obětavostí věřících z Frývaldova a celého okolí, kteří naváželi na stavbu zdarma materiál. Už v r. 1846 byla na věž nasazena plechová kopule a byly do ní uloženy tehdejší kovové i papírové peníze dle stavebního zvyku. Byl do ní umístěn zvon od mistra zvonaře Karla Steckera z Brna (92 kg) a byla vysvěcena. V roce 1847 byla dekretem brněnského gubernia kaple uznána jako kostel a tím zde bylo povoleno konání bohoslužeb. Původní obraz byl nahrazen obrazem Svaté Anny a Svatého Jáchyma, což byly rodiče Panny Marie. Sv. Anna s knihou, u ní klečící Panna Maria čtoucí z písma.

Schovat pozadí