Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Krkonošské muzeum - Vrchlabí

Krkonošské muzeum - Vrchlabí

Při návštěvě Vrchlabí nevynechejte návštěvu soubor tří nejvýznamnějších vrchlabských lidových domků. V prvním z nich je umístěno Krkonošské muzeum Správy KRNAP. Jedná se o vzácný Augustinský klášter s expozicí Kámen a život, dále s ekologickou expozicí zabývající se krkonošskou přírodou. V prostředním domě se vybudovalo informační středisko Správy KRNAP. V posledním domě je otevřena expozice lidového umění a uměleckých řemesel, dějin města Vrchlabí a skla z 18. a 19. století. Turisticky nejatraktivnější je expozice Kámen a život v augustinském klášteře. Expozice se odehrává v logické posloupnosti 14 místnostmi. Poučeni budete o hlavních dějích v horské přírodě, o geologickém vývoji, složení Krkonoš, vlivu horského klimatu, krkonošském ekosystému, o sněhu a lavinách v Krkonoších. Neméně zajímavá je výstava o historii osidlování Krkonoš, tzv. Člověk a hory, sledující nejzávažnější složky působení člověka na horskou přírodu od dob historických, až do 40. let 20. století.  

Schovat pozadí