Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Naučná stezka Betlém - Kuks

Naučná stezka Betlém - Kuks

Pokud chcete poznat Krkonoše a milujete turistiku, je pro vás tento výlet přímo stvořený. 7 km dlouhá okružní naučná stezka vás provede Betlémem, až do Kuksu. Na trase vás seznámí info-panely s historií jednotlivých památek. Barokní pouť začnete v Novém lese, v tzv. Braunově Betlému, tvořícího figurální plastiky ve skále a balvanech. Z původních 26 se jich dodnes zachovalo pouze 10, např. Příchod tří králů, Kristus a Samaritánka u studny Jakobovy, sochy poustevníků Onufria a Garina, aj. Trasa dále pokračuje přes vyhlídku na panorama Krkonoš, lesem ke Šporkovu mlýnu, kde můžete chvíli posedět a ulevit nohám. Poté vede cesta podél proudu řeky až do obce Kuks. Zde si můžete projít špitál, barokní lékárnu, kostel, Galerii vín, lapidárium soch, vinohrad, zahradu se sochami, či expozici věnovanou řádu milosrdných bratří a řádu sv. Huberta. Poté následuje 3,5 km cesta zpátky se zastávkou u železniční stanice Kuks a romantický pohled na celé panství hraběte F. A. Sporcka.

Schovat pozadí