Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Naučná stezka k Pramenům Labe

Naučná stezka k Pramenům Labe

Pokud toužíte poznat krásy Krkonoš, pak se vydejte naučnou stezkou Prameny Labe. Na 18 km se seznámíte s přírodními zajímavostmi kolem Špindlerova Mlýna. Příjemnou procházkou ze Špindlerova Mlýna se dostanete k soutoku Labe a Bílého Labe, morénovým valům, Pančovské a Labské jámě či nejvyššímu vodopádu ČR, tzv. Pančovskému vodopádu. Skvostná je také žulová stěna smrkový les, dále vás stezka povede k samotným labským pramenům. Ve výšce 1386 m. n. m. stéká několik potůčků. Dlouhou dobu, až do 19. století nebylo jasné, který potok je pramenem řeky Labe, mylně se domnívali, že je to pramen dnešního Bílého Labe. O prameny Labe se vedl ještě další spor, a to komu vlastně pramen Labe náleží, zda slezskému hraběti Schaffgotschovi nebo české vrchnosti z Vrchlabí. K Čechům se nakonec připojil královéhradecký biskup Jan z Talembergu, který 19. září 1684 pramen Labe vysvětil, tímto aktem potvrdil, že území, na němž pramen vyvěrá, patří k Čechám. Zpátky projdete kolem Harrachových kamenů, až k mohyle Hanče a Vrbaty. Zanedlouho dojdete k Růženčině zahrádce s velmi starými kamennými valy.

Schovat pozadí