Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Obří důl

Obří důl

Údolí ledovcového původu s morénami, kary (Úpská jáma, Velká a Malá Studniční jáma), roklemi, vodopády, lavinovými svahy a lučními enklávami. V karech se vyskytuje vzácná květena i zvířena (všivec sudetský, koniklec jarní, lomikámen vstřícnolistý, tetřev, tetřívek, vzácný hmyz). Zvláště biologicky cenné území je "Krakonošova zahrádka".

Schovat pozadí