Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Přírodní rezervace Úpská rašelina

Přírodní rezervace Úpská rašelina

Jedna z přírodovědně nejcennějších částí Krkonoš s významnou hydrologickou oblastí nese název Úpské rašeliniště. Přírodní rezervace Úpská rašelina je nejrozsáhlejší vrcholové rašeliniště v Krkonoších. Rozkládá se mezi Luční boudou, Obří boudu, Hraničním hřebenem a Studniční horou v nadmořské výšce přes 1400 metrů. Přírodní rezervace se rozprostírá na ploše 73 ha. Rašeliniště je připomínkou subarktické tundry, která zde zasahovala v době ledové. V důsledku drsného místního klimatu se tady zachovali vzácné druhy flory a fauny, tzv. glaciální relikty, jako například slavík modráček tundrový, šídlo horské či všivec sudetský. Rozšířený je i ostružiník moruška či borovice kosodřeviny. Rašeliniště vzniklo postupným rozkladem a odumíráním mechu rašeliníku, trav, ostřic, lišejníku aj., a to v době před 5 - 6 tisíci lety. Vody zadržované v rašeliništi dávají za vznik řece Úpě a Bílému Labi.

Schovat pozadí