Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Romantická Weberova cesta

Romantická Weberova cesta

Vydejte se nejromantičtější vycházkou v Krkonoších. Tzv. Weberova cesta vás v délce 8,5 km provede nejkrásnějšími taji Krkonoš. Cesta byla slavnostně otevřená v roce 1891, vede Údolím Bílého Labe. Toto údolí je sevřené ze severu Malým Šišákem a Stříbrným hřbetem, z jihu prudkými srázy Kozích hřbetů, tento úkaz vytvořila divoká říčka, která vytvořila postupným zahlubováním do žulového podloží tzv. vodní erozi, která svým úzkým tvarem připomíná písmeno V. Cesta vede od Dívčích lávek, k vodopádům Bílého Labe, přes Červený potok a Hřímavou bystřinu, až k boudě U Bílého Labe, poté vede cesta druhou zónou NP Krkonoše k Luční boudě. Ta se stala nejlegendárnější boudou v Krkonoších. Jedná se o boudu s nejstarší dochovanou historií. Zdejší kámen nese letopočet 1623, toto datum označuje pravděpodobně již přestavbu boudy. Po mnohých přestavbách si v roce 1914 přidala další ,,nej". Se svými 120 ubytovacími pokoji se stala i boudou největší.

Schovat pozadí