Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Skalní hrad Sloup

Skalní hrad Sloup

Historie hradu sloup se začíná datovat od poloviny 14. století, o jeho založení se zasloužil rod Rohovců. Historii hradu můžeme rozdělit do tří základních etap. První etapou je éra středověká, kdy hrad Sloup měl především sloužit jako strážní pevnost nad obchodní stezkou do Žitavy, která vedla přímo pod hradem. Tuto stezku jde vidět i v dnešní době ve formě silnice. Rohovcům však hrad dlouho nesloužil, již v 15. století jej získal loupeživý rytíř Mikeš Pancíř ze Smojna. Ten odtud podnikal své loupeživé nájezdy na Lužici a Žitavsko. V roce 1639 hrad pokořila švédská vojska, tím se historie hradu dostává do své druhé éry. Na konci 17. století hrad Sloup zakoupil Ferdinand z Kokořova se záměrem vybudovat zde klášter. Tento záměr však nebyl zcela zrealizován, protože Ferdinand z Kokořova po devíti letech stavebních prací zemřel. Po této události převzal hrad rod Kinských, který pokračoval v podobném duchu a nechal alespoň na hradě zřídit poustevnu. Poustevníci na hradě žili necelých sto let a během této doby se jich zde vystřídalo šest. Poustevna byla zde zrušeno roku 1785 reformami císaře Josefa. Třetí etapa trvá az do dnešních dnů. Rod Kinských si z hradu udělal výletní místo. V roce 1829 tehdejśí majitel panství Josef Jan Maxmilián Kinský hrad otevřel široké veřejnosti, k těmto účelům slouží až do dnešních dnů. Hrad Sloup patřil do majetku Kinských pouze do roku 1940, kdy jejich dluhy převzal jiný německý majitel. Tomu všák yl hrad zkonfiskován, protože se na něj vztahovali Benešovy dekrety. V současnosti je hrad majetkem ČR.

Schovat pozadí