Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Nezbudská Lúčka

Nezbudská Lúčka

Tato nevelká obec nacházející se na úpatí Malé Fatry je poprvé písemně zmiňována roku 1439 (jako Vapena Lucska) a později jako Poccessia Lwcha – tyto názvy jsou odvozeny s největší pravděpodobností od hlavní činnosti obce a tou byla výroba vápna na stavební účely. Toto vápno mělo sloužit k výstavbám několika známých staveb (např. Strečno, Starý hrad a další zděné významné objekty v okolí, jako např. měšťanské domy, církevní apod.). Během 2.světové války se v nedaleké Strečnianské úžině odehrávaly tuhé boje, které zanechaly těžké rány celému okolí. Dominantou celé obce je Starý hrad. Lze se domnívat, že obec má velkou historii – byli zde objeveny archeologické nálezy již z doby železné . Během středověku byl místní hrad na vysoké úrovni a lze předpokládat, že Lúčka byla jeho podhradím.

Odkaz na mapu

Schovat pozadí