Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Jeskyně Balcarka

Jeskyně Balcarka

Nejbohatší jeskyní na krápníkovou výzdobu v Moravském krasu je jeskyně Balcarka v Ostrově u Macochy. Hlavní částí prohlídkové trasy jsou dvě Rotundy s barevnými sintrovými kaskádami padající ze stěn a rozsáhlá krápníková výzdoba stropů. Dalšími, neméně krásnými částmi, jsou Dóm zkázy a Velký dóm, vytvořené řícením vodorovně uložených vrstev vápenců, pod jejichž troskami se skrývá stará krápníková výzdoba. Druhou největší zpřístupněnou podzemní prostoru Moravského krasu reprezentuje Velký dóm, dlouhý takřka 70 metrů. Nejatraktivnějším místem jeskyně Balcarky je právem označována Galerie s velmi bohatou krápníkovou výzdobou, obsahující brčka i různě dlouhé a tvarované bílé stalaktity. Podobně zdobená je také Přírodní chodba s okouzlujícími mohutnými barevnými sintrovými kaskádami, které spadají z výšky 5 metrů po obou stranách úzké prohlídkové trasy, dále průhledné stalaktity s bočními výrůstky a v neposlední řadě vodorovné stropy, ze kterých vyrůstají šňůry brček. 

Schovat pozadí