Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Kateřinská jeskyně

Kateřinská jeskyně

V roce 1910 byla veřejnosti zpřístupněná Kateřinská jeskyně. Tvoří ji dva propojené mohutné dómy s přilehlými chodbami. Rozměry hlavního dómu, 95 x 44 x 20 metrů, činí z jeskyně největší veřejnosti zpřístupněnou podzemní prostoru v Moravském krasu. Osm metrů vysoký chod do Kateřinské jeskyně se nachází pár set metrů před spojením krasových kaňonů Suchý a Pustý žleb u Skalního mlýna, v pravém údolním svahu Suchého žlebu. Jeskyně je výtokovou jeskyní řeky Punkvy, která podle geologických průzkumů kdysi odtékala z propasti Macocha doposud neznámými chodbami a Kateřinkou jeskyní vytékala do Suchého žlebu. Pro své návštěvníky si připravila zajímavou krápníkovou výzdobu. Ojedinělé a fascinující jsou doklady o rozsáhlém řícení stropů podzemních dutin, díky nimž došlo v minulosti ke vzniku nejrozsáhlejšího dómu v Moravském krasu. Jednou z nejkrásnějších částí jeskyně patří barevně nasvícený útvar Čarodějnice a Bambusového lesíku, které tvoří vzácné a několik metrů vysoké hůlkové stalagmity.

Schovat pozadí