Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Čierný Váh

Čierný Váh

Turisticky oblíbenou lesnickou osadu  najdete na svých výletech Nízkými Tatrami  v úzkém údolí Čierného Váhu na severním úpatí Královoholských Tater u ústí potoka Ipoltica. První zmínka o zdejší lesnické osadě pochází z roku 1808, v pozdějších letech však jako taková zanikla z důvodu administrativního splynutí s obcí Králova Lehota. O osadu se začali turisté zajímat především díky vybudování přečerpávací vodní elektrárny Čierny Váh, která je největší vodní elektrárnou na Slovensku (kapacitou dosahuje všechy stupně Váhu kromě Liptovské Mary). Hráz dolní nádrže byla vybudována těsně nad hájovnou Nižný Chmelinec. Vodu z Čierného Váhu zvedne v délce až 2 km k blízkosti osady Čierny Váh. Objem  nádrže přečerpávací vodní elektrárny činí 3,7 miliónu m3 vody. Součástí hráze je také budova elektrárny. Horní betonovou nádrž uvidíte po pravé straně nad dolinou na krasové plošině Vyšné Sokoly (1150 m). Voda z dolní nádrže se přečerpává do horní nádrže díky podzemním turbínám, přičemž překonává výškový rozdíl 445 m. Podzemní přívody elektrárny byly vybudovány tak, aby neporušovaly porostlé svahy státní přírodní rezervace Turková. Do konce 20. století se po Čierném Váhu a jeho přítocích splavovalo dřevo z celého lesního komplexu povodí. Do dnešního dne můžete spatřit na horních tocích téměř všech potoků pozůstatky bývalých hrází. 

Odkaz na mapu.

Schovat pozadí