Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Pevnost Dobrošov

Pevnost Dobrošov

Jedná se o pravděpodobně o nejznámější tvrz soustavy československého pohraničního opevnění. Je to dáno zejména existencí expozice čs. opevnění, která je spravována náchodským muzeem již od roku 1968. Nedokončená tvrz Dobrošov se nachází na kopci nad obcí Dobrošov u Náchoda. Její stavba byla zahájena v září 1937 a po dokončení měla sestávat ze dvou pěchotních srubů, dvou dělostřeleckých srubů, dělostřelecké otočné věže, minometné otočné věže a vchodového objektu. Svými pevnostními houfnicemi měla vlevo postřelovat náchodskou kotlinu a podporovat izolované pěchotní sruby ve svazích nad Bělovsí. Dostřel jejich zbraní dosahoval až za Hronov a Červený Kostelec. Palba se měla překrývat s palbou tvrze Jírova hora. Vpravo se její palebný vějíř překrýval s palebným vějířem sousední tvrze Skutina. Dostřel DOV Maliňák zasahoval hluboko na území nepřítele.

Do konce září 1938 byla vyrubána celá podzemní galerie v celkové délce 1750 m, byly vyrubány všechny podzemní sály skladů a ubikací a celé podzemí bylo téměř z poloviny vybetonováno. Byly vyhloubeny šachty do podzemí v místech všech objektů tvrze Dobrošov a byla vyražena odvodňovací štola. Na povrchu byly vybetonovány pěchotní sruby N-S-72 Můstek, N-S-73 Jeřáb a dělostřelecký srub N-S-75 Zelený. DS Zelený byl zároveň posledním srubem vybetonovaným v rámci československých tvrzí. Jeho betonáž byla ukončena 28.9.1938. Žádný z bojových objektů nebyl osazen zvony, ani u nich nebyl dokončen zához kamennou rovnaninou. Z celé tvrze Dobrošov byl v září 1938 schopen boje pouze srub Jeřáb, který měl v době mobilizace posádku. Tato zde v ještě nevyschlém a nevyzrálém objektu v provizorních podmínkách prožívala dny mnichovské zrady. Vchodový objekt měl být na podzemí tvrze Dobrošov napojen svážnicí. VO se však nebyl do Mnichova postaven a do tvrze Dobrošov se vstupovalo provizorní mřížovou brankou zřízenou v ústí štoly.

Odkaz na mapu.

Schovat pozadí