Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Hrad Beckov (Považský Inovec)

Hrad Beckov (Považský Inovec)

Nad jedním z nejmladších středověkých měst Pováží, nad obcí Beckov, se vypíná malebná zrekonstruovaná zřícenina hradu Beckov. Obrysy hradu jsou díky jeho poloze, na strmém 70 m vysokém bradlu, dobře viditelné i z dálky (přímo z dálnice). Kamenný hrad se čtyřbokou věží a ochrannou zdí byl postaven jako strážní hrad v 13. století. Později byl k němu přistaven i hradní dvoupatrový palác. Hrad Beckov se často vzpomíná se jménem Matúše Čáka Trenčianského. Výrazně rekonstruovaný byl v 14. a 15. století za vlády rodu Stiborovců. Později byl ve vlastnictví rodiny Bánffyovců, která dala postavit v dolním nádvoří dělovou věž a také vyvýšila obvodové zdi. Tito majitelé již neměli o hrad a jeho údržbu zájem. Od roku 1727, kdy vypukl požár, je hrad opuštěný. V mohutné zřícenině se dochovaly pozůstatky hradních zdí, zbytky paláců a hospodářských, ochranných budov. Uchovala se i otevřená, neukončená dělová bašta v dolním nádvoří. Horní nádvoří, které je pravidelně vymezené, je obklopeno ze tří stran zbytky konstrukcí paláců a bývalou vstupní fasádou kapličky. Zřícenina hradu Beckov je v současnosti významným místem konání hradních slavnosti, které jsou spojeny s dobýváním hradu a jinými zajímavými atrakcemi. Historii hradu a obce Beckov je věnována expozice v podhradí.

Schovat pozadí