Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Starohutský vodopád (Pohronský Inovec)

Starohutský vodopád (Pohronský Inovec)

Průtok horského bezejmenného potůčku nad osadou Stará Huta v obci Nová Baňa je místem, na kterém najdete Starohutský vodopád, jeden z největších vodopádů v středoslovenských neovulkanitům. Z pěti metrové výšky padá voda do skalnatého amfiteátru, který vytvářejí pyroxenické andezity z období třetihor. V jeho blízkosti se nachází skalní útvar s názvem Jašeková skála, která je také výsledkem vulkanických procesů. Starohudský vodopád a jeho okolí, ve výměře 4,24 ha je chráněn a byl prohlášen za národní přírodní památku. Vzácností je rak černý, který si ve vodním toku našel svůj domov.

Schovat pozadí