Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Spišský hrad

Spišský hrad

Spišský hrad patří k nejrozsáhlejším hradním zříceninám na Slovensku, nacházející se na travertinovém kopci nedaleko od městečka Spišské Podhradie na katastru obce Žehra asi 5 km severozápadně od ní. Spišský hrad je chráněn jako slovenská Národní kulturní památka a je zařazen na seznam lokalit Světového dědictví UNESCO. V roce 1970 započala komplexní památková obnova rozsáhlé hradní zříceniny na základě výsledků rozsáhlého archeologického a historicko-architektonického průzkumu. Rozsáhlý hradní objekt je postupně rekonstruován pro potřeby expozice Východoslovenského muzea Košice. V současné době je hrad zpřístupněn v době od května do října denně včetně pondělí. Veřejnosti je zpřístupněno více objektů - na dolním nádvoří tzv Naučná trasa, jejíž součástí jsou mimo rekonstruovaných úseků hradební zdi i rekonstruované základy pevnůstky z dob Jana Jiskry a dále barbakán západní brány středního nádvoří ze 14. století, základy pravěké kultovní stavby a základy hospodářských budov ze 17. století.

Schovat pozadí