Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Zádielská soutěska

Zádielská soutěska

Dokonalé obeznámení s tímto kaňonem poskytuje turistům atraktivní naučná stezka Zádielská Soutěska, která začíná v obci Zádielské Dvorníky. Tato 4-5 hodinová trasa prochází přes 8 zastávek a má délku 5km. Pokud se rozhodnete tuto trasu absolvovat s výkladem, může trvat i 9 hodin. Určitě se však dozvíte více o propadlých stropech chodeb a jeskyní v Zádielské soutěsce, jehlanovitém skalním útvaru Cukrová homole a Zádielském hradišti z ml. doby bronzové. Na prvním úseku stoupá vzhůru bizarní vápencovou dolinou hlubokou místy až 400 m. Ve střední části stoupání přechází pod 105 m vysoké skalní jehly s výstižným názvem Cukrová homole . Na horním konci Zádielské soutěsky naučná stezka odbočuje na krasovou planinu Zádielské. Náhorní plošina s povrchovými krasovými útvary je na západní straně ostře ohraničená strmými svahy svažujícími se do doliny. Ze skal na hraně doliny se otevírají famózní vyhlídky. Poskytují jiný, také velmi působivý pohled na bizarní doliny shora. Zádielska soutěska je chráněna jako národní přírodní rezervace zařazena mezi biosférické rezervace UNESCO .
 

Schovat pozadí