Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Glacká cesta

Glacká cesta

Glacká cesta je komunikace vedoucí přibližně severojižním směrem planinou Glac. V dávné minulosti tato komunikace sloužila jako obchodní cesta, která spojovala dvě vyznamná střediska - Gemer a Spiš. V části cesty, kde končí Malý Zajf (dolina), se nachází starý cestní objekt - Dukov most. Na Glackou cestu směřuje několik značených turistických chodníků. Z úseku vedoucího Malou Poľanou se nachází velmi pěkné výhledy na Havraní skalu.

Schovat pozadí