Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Medvedia jaskyňa

Medvedia jaskyňa

Tato jeskyně se nachází ve východních skalních svazích planiny Glac nad vodní nádrží Klauzy – v dolině Bieleho potoka. Tvoří část většího jeskynního komplexu nacházejícího se pod planinou Glac. Medvedia jaskyňa leží v Národní přírodní rezervaci Kyseľ. Byla objevena 27.10.1952 (Viktor Pleva). Roku 1972 byla vyhlášena jako Chráněný přírodní výtvor, roku 1995 jako Přírodní památka (ochrana jeskyně vytvořené říční erozí v třasových vápencích, s charakteristickou bohatou krápníkovou výzdobou a významnými paleontologickými nálezy –největší nález kostí pravěkého jeskynního medvěda Ursus spelaeus). Jeskyně je 487 metrů dlouhá a veřejnosti nepřístupná.

Schovat pozadí