Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Vodní nádrž Palcmanská Maša

Vodní nádrž Palcmanská Maša

Palcmanská Maša je největší vodná nádrž na území Slovenského ráje, vytvořená na horním toku řeky Hnilec, v kotlinovitém rozšíření údolí pod jižními skalnatými srázy Geráv. Na březích nádrže vyrostly ubytovací, sportovní a rekreační zařízení, především obec Dedinky.  Tato vodní nádrž je důležitou součástí energetického systému. Voda z něj se odvádí na jih tunelem do Dobšiné. Přečerpávací vodní elektrárna Dobšiná je první větší elektrárna svého druhu na Slovensku. V provozu je už od roku 1953, v roce 2003 byla uskutečněna rekonstrukce. Zajímavostí je, že voda je přečerpávána z povodí Hnilce do povodí Slané.

Schovat pozadí