Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Chalupská slať

Chalupská slať

Rašeliniště Chalupská slať se rozprostírá mezi obcemi Borová Lada a Nový Svět, mezi Vydřím potokem a Teplou Vltavou, v nadmořské výšce 909 metrů asi 13 km jihozápadně od Vimperka. Rozsáhlé rašeliniště, v němž byla vybudována krátká naučná stezka, bylo v dřívějších dobách značně narušeno místní těžbou rašeliny. Z odborného hlediska se jedná o přechodný typ mezi rašeliništěm údolním a horským. Ochrana je zde zaměřena zejména na řadu původních rostlinných druhů rašeliništních rostlin, mezi nimiž zaujímá významné postavení bříza pýřitá, borovice blatka, suchopýr pochvatý a plovoucí ostrůvky porostlé trsy rosnatky okrouhlolisté. Povalový chodník přivede návštěvníky až k jezírku (1,3 ha), které je považováno za jedno z největších na rašeliništích vrchovištního typu v Čechách.

Schovat pozadí