Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Vyšší Brod

Vyšší Brod

Město Vyšší Brod leží převážně na pravém břehu řeky Vltava. První zmínka o obci pochází z roku 1256, roku 1259 zde byl založen cisterciánský klášter. Je zde také zachován raně gotický kostel Nanebevzetí P. Marie ze 13. století (je zde hrobka Rožmberků).

Mezi další historické chlouby města patří klášterní obrazárna s restituovanými gotickými díly, klášterní knihovna (z roku 1757, obsahuje na 70 000 svazků), klášter (národní kulturní památka), kostel sv. Bartoloměje a spousta dalších historicky významných staveb. Nachází se zde také pobočka Poštovního muzeaz roku 1641 (se stálou expozicí Dějiny poštovnictví na našem území od roku 1526 do současnosti). Od Vyššího Brodu vede křížová cesta k poutní kapli P. Marie (jihozápadně od města, ve svahu Martínkovského vrchu).

Schovat pozadí