Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Vlkolínec

Vlkolínec

Vlkolínec se nachází na Slovensku ve vnitřních Západních Karpatech, v pohoří Velká Fatra, ve výšce 718 mnm, pod vrchem Sidorovo. Vlkolínec je městskou částí Ružomberka. Vlkolínec je trvale obydlená obec, v současnosti s 29 obyvateli v 18 domech z celkového počtu 55 domů. Vlkolínec má rozlohu 797 ha, zastavěná část s dřevěnou architekturou horského a podhorského typu severního středního Slovenska, podstatnou část chráněných objektů tvoří dřevěnice respektive hospodářskými dvory (usedlosti)

Vlkolínec byl v roce 1993 zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO jako unikátní krajinná-sídelní-architektonický komplex. Vlkolínec - základní hodnotou je vyvážená interakce (vztah a vazby) člověka a přírody, sídla a krajiny. Seznam památkového fondu - zapsaných 73 objektů. Vzácně stavby ve Vlkolínci - roubená dvoupodlažní zvonice z roku 1770, roubená rumpálová studna z roku 1860, zděný barokně-klasicistní kostel Navštívení Panny Marie z roku 1875. Muzeum - expozice kultury bydlení ve Vlkolínci "Rolnický dům" Liptovského muzea.  Vlkolínske stodoly - stále, hospodářské objekty postavené mimo intravilán Vlkolínca

Odkaz na mapu.

Schovat pozadí