Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Bazilika sv. Prokopa a Židovské město v Třebíči

Bazilika sv. Prokopa a Židovské město v Třebíči

Bazilika sv. Prokopa byla původně opatským chrámem zasvěceným Panně Marii. Ve 13. století se stal součástí benediktinského kláštera. Bazilika patří ke skvostům středověkého románského stavitelství s gotickými prvky. Značně utrpěla obléháním v roce 1468 a po obnově provedené stavitelem Františkem Maxmiliánem Kaňkou v letech 1725-1731, byla zasvěcena svatému Prokopu.

Židovská čtvrť v Třebíči je mimořádně zachovalým dokladem židovské kultury na Moravě a je jedinou židovskou památkou mimo území Izraele, samostatně zapsanou na seznam UNESCO. Návštěvník Židovské čtvrti se ocitne v tajemné atmosféře křivolakých uliček, temných zákoutí, klenutých průchodů a dalších charakteristických prvků. Půdorys s více než 120 domy představuje původní rozsah ghetta vzniklého na území sevřeném řekou Jihlavou a návrším Hrádek. K Židovské čtvrti patří i hřbitov s 11.000 hroby a 3.000 kamennými náhrobky.

Bazilika sv. Prokopa a Židovské město byli na seznam památek UNESCO zapsány v roce 2003.

Odkaz na mapu.

Schovat pozadí