Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Kostel Sv. Barbory v Adamově

Kostel Sv. Barbory v Adamově

Za historií se v Moravském krasu vydejte do Adamova. Právě zde míří turisté z různých koutů země, aby navštívili kostel Sv. Barbory s pamětní dřevořezbou světského oltáře, zobrazující výjev nanebevzetí Panny Marie. Zakladatel kostela kníže Liechtenstein jej zde daroval roku 1857, pochází z dolnorakouského Zwettlu. Historie kostela a oltáře je mnohem obšírnější. Na novém oltáři se začalo pracovat již v roce 1516. Oltář byl vysoký kolem 17 metrů a na jeho vzniku se podílelo šest řezbářů. Poté oltář putoval na mnoho míst, byl poničen a znovu restaurován. Nejvýznamnější je rok 1857, kdy se dostal oltář do rukou Aloise Lichtensteina, který jej věnoval Adamovskému kostelu. O bohaté historii oltáře vám povypráví průvodce kostela. V kostele si můžete na památku koupit světské oplatky, letáky, pohledy, turistickou známku, otisknout si můžete turistické razítku a řadu dalších památek, které vám připomenou návštěvu Adamova. Od roku 2005 probíhá na oltáři další rekonstrukce. 

Schovat pozadí